juli 2022 archive

Leuker kunnen we het niet maken…

Als je (wat) ouder wordt en de kans op uitval voor korte of langere tijd (onverhoopt zelfs definitief) toeneemt, is grondige overdracht van (tijdelijke) taken noodzakelijk! Dat betreft niet de dagelijkse huishoudelijke sores, — daarin gun ik een ieder van harte álle ruimte om dat naar eigen inzicht in te vullen! — maar onder andere …

Continue reading

Real time!!

Heb het gat in de markt gevonden hoor: een kookboek, gebaseerd op de werkelijkheid!Vele ervaringen geleden vielen twee tv (koks) persoonlijkheden al door mijn culinaire mandje, te weten Janny van der Heyden en Yvette van Boven. Als duo presenteerden ze een menu wat íedereen kon maken. Opgetogen togen ze met een boodschappenmandje op pad om …

Continue reading

Ruimte (in)zicht…

Er zijn van die typische momentjes dat ik denk wat meer inzicht te krijgen in mezelf (…) Thuiskomen na een caravan vakantie is daar een voorbeeld van. Je verruilt zo’n 20m² (waarvan de helft ten tijden van kou niet voldoende kan worden verwarmd en in de zon verstikkende temperaturen bereikt) voor een veelvoud en daar …

Continue reading